6654 Sayılı Kanun

22.12.2015

6654 sayılı "2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.