Muhtaç Durumdaki Vatandaşlarımıza Yapılan Yardımlara İlişkin Basın Açıklaması

30.10.2015

Cumhurbaşkanlığı tarafından mahdut sayıdaki ihtiyaç sahiplerine yasal çerçevede yapılan mutat yardımların, bazı muhalefet milletvekilleri ve medya organları tarafından çarpıtılmaya çalışılmasını esefle karşılıyoruz.

Örtülü ödenekle hiçbir alakası bulunmayan söz konusu yardımlar, 2008’den bu yana Cumhurbaşkanlığı bütçesinde “Eğitim, Sağlık, Yiyecek ve Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler” başlığıyla yer almakta olan harcama kaleminden yapılmaktadır.

2015 yılı itibarıyla valiliklerden gelen bilgiler doğrultusunda toplam 600 vatandaşımıza yardım ulaştırılmıştır.

Yaşlı, engelli, dul, yetim ve şehit yakınlarından oluşan ihtiyaç sahiplerine yapılmış olan cüzi miktardaki bu nakdi yardımlara farklı anlamlar yüklenmeye kalkışılması, akıl ve izanla bağdaşmadığı gibi muhtaç vatandaşlarımızı incitmekte, toplumsal dayanışma duygusunu da zedelemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.