YÖK Üyeliği

24.06.2015

Sayın Cumhurbaşkanımız, Naci AĞBAL’ın istifası nedeniyle boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ’ün Bakanlar Kurulunca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onaylamıştır.