Dünya Çevre Günü Münasebetiyle Yayımladıkları Mesajları

05.06.2015

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dünya Çevre Günü münasebetiyle yayımladıkları mesajları aşağıda sunulmaktadır:

“Küresel boyutuyla insanlığı tehdit eden çevre sorunları, teknolojideki hızlı gelişme, sanayileşme ve plansız yapılaşma nedeniyle her geçen gün etkisini artırmaktadır.

Tüm dünya ülkeleri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmek, açlık ve yoksullukla mücadele edebilmek, gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha yeşil bir dünya bırakabilmek için çevre sorunlarını en az indirecek ortak çalışmalar yürütmektedir.

Çevre sorunları ve buna bağlı geliştirilen politikalar, günümüzde ekonomide, enerjide, şehirleşmede ve daha bir çok alanda belirleyici etkiye sahiptir.

Ülkemiz, çevre sorunları konusundaki duyarlı ve sorumlu yaklaşımıyla, uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmekte, tüm insanlığın geleceği için atılan adımlara öncülük etmektedir.

Uluslararası işbirliğinin vazgeçilmez olduğu çevre sorunlarıyla mücadele esas olarak, bireyden başlayarak tüm topluma hakim olması gereken bir hassasiyeti, eğitim kampanyalarını, bireysel tedbirleri ve uzun vadeli bir bakış açısını zorunlu kılmaktadır.

Çevre sorunlarıyla mücadele hususunda hassasiyetin ve bilincin artırılması, eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri, basın-yayın organları ve vatandaşlarımız arasındaki işbirliğiyle mümkündür. Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu hususta bilinçlendirilmesi ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır.

Biyolojik çeşitliliğin korunduğu, doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetildiği, çevreyle dost, planlı kentleşmenin esas alındığı, çevre kirliliğinin önlendiği bir ülkeyi gelecek nesillere emanet etmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Dünya Çevre Günü vesilesiyle, vatandaşlarımızı çevrenin ve doğal zenginliklerimizin korunması, kaynaklarımızın tükenebilir olduğu gerçeğini göz ardı etmeden bireysel tedbirlerin alınması konusunda duyarlı olmaya çağırıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”