"Danıştay'ın Kuruluş Yıldönümü ve İdari Yargı Günü” Münasebetiyle Yayımladıkları Mesaj

10.05.2015

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Danıştay’ın Kuruluş Yıldönümü ve İdari Yargı Günü” münasebetiyle yayımladıkları mesajları aşağıda sunulmaktadır:

Türkiye’nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde önemli bir konuma sahip olan Danıştay, kuruluşunun 147. Yıldönümünü kutlamaktadır.

Danıştay, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmasında, demokrasimizin gelişmesinde ve hukuk devleti ilkelerinin korunmasında büyük görev ve sorumluluklar üstlenmiştir.

Şurayı Devlet adıyla kurulduğu 1868 yılından bu yana edindiği birikim ve tecrübeyle, Danıştay, idare ile vatandaşların arasında uyuşmazlıkların çözümünde, temyiz istemlerinin karara bağlanmasında önemli kararlara imza atmış; kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarılarını incelemek suretiyle demokrasimizin işlemesine ve  gelişmesine değerli katkılarda bulunmuştur.

Danıştay ve İdari Yargı’nın değerli mensuplarının hukuk devleti ilkelerinden ayrılmadan fedakarca çalışmaya devam edeceğine, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşınması sürecinde üstün hizmetlerini sürdüreceğine inanıyorum.

Danıştay’ın kuruluş yıldönümü ve İdari Yargı Günü’nü kutluyor, başta Sayın Başkan ve üyeler olmak üzere idari yargı mensuplarına başarılar diliyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum.”