6585 Sayılı Kanun

28.01.2015

6585 Sayılı Kanun

6585 sayılı "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.