Danıştay Üyeliğine Seçim

25.12.2014

Danıştay Üyeliğine Seçim

Sayın Cumhurbaşkanımız, Danıştay Üyeliğine; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, İçişleri Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet SARAÇ’ı seçmişlerdir.