6583 ve 6584 Sayılı Kanunlar

24.12.2014

6583 ve 6584 Sayılı Kanunlar

6583 sayılı "2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu",

6584 sayılı "2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu",

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.