6563 Sayılı Kanun

04.11.2014

6563 Sayılı Kanun

6563 sayılı "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.