HSYK Üyeliklerine Seçim

25.10.2014

HSYK Üyeliklerine Seçim

Sayın Cumhurbaşkanımız, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliklerine; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyesi Avukat Rasim AYTİN’i yeniden,

Ankara Barosu Avukatı Muharrem ÖZKAYA’yı,

İstanbul Barosu Avukatı Hayriye ŞİRİN ÜNSEL’i,

İstanbul Barosu Avukatı Aysel DEMİREL’i,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 159 uncu ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 18 inci maddeleri gereğince seçmişlerdir.