Birleşmiş Milletler’in Kuruluşunun 69. Yıl Dönümü

24.10.2014

Birleşmiş Milletler’in Kuruluşunun 69. Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’in Kuruluşunun 69. yıl dönümü münasebetiyle yayımladıkları mesajları aşağıda sunulmaktadır:

“Ülkemizin de kurucuları arasında bulunduğu Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 69. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktayız.

BM’nin gündemi, Örgütün kuruluşundan bu yana uluslararası gelişmelere bağlı olarak sürekli değişmektedir. Bu değişim, BM gündemini, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından göç konularına, iklim değişikliğinden insan haklarına, bilim ve teknolojiden kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar hale getirmiştir. BM bu alanlarda normları oluşturmaya yetkili, uluslararası meşruiyete sahip tek küresel örgüt olma niteliğini hala muhafaza etmektedir.

Kuruluşundan bu yana uluslararası sistemde meydana gelen değişiklikler, BM’nin de köklü ve kapsamlı bir değişimden geçmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzün temel sorunlarına küresel düzeyde çözümler bulabilmesi için BM’nin mevcut yapılarının da buna göre uyarlanması icap etmektedir. Bu çerçevede, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere, BM’nin tüm organlarının kapsamlı bir reforma tabi tutulması amacıyla yürütülen çalışmalara Türkiye de yapıcı katkılarda bulunmaktadır. Türkiye, böyle bir reformun dayanacağı ilkeler bağlamında BM Güvenlik Konseyi’nin daha fazla ülkenin temsil edilmesine imkan verecek, şeffaf çalışma usullerini benimseyen, etkin, işlevsel ve hesap verebilir özellikte olması gerektiğini savunmaktadır.

BM’nin ve temsil ettiği değerlerin güçlü bir destekçisi olan Türkiye, barışı koruma ve barışı inşa, arabuluculuk, kalkınma, medeniyetler ittifakı gibi alanlarda BM çatısı altında öncü roller üstlenmeye devam etmekte; ayrıca, 2015 sonrasında yeni bir kalkınma gündemi oluşturulmasına yönelik çalışmalara da aktif şekilde katılım ve katkı sağlamaktadır.

Türkiye’nin BM bütçesine yaptığı zorunlu katkılar 2013 yılı itibariyle yüzde 1’in üzerine çıkmış ve ülkemiz böylece, bütçeye en fazla katkıda bulunan ülkeler sıralamasında 25. sıradan 16. sıraya yükselerek, BM’ye dair idari ve mali konularda etkisi bulunan Cenevre Grubu’na tam üye olarak kabul edilmiştir.

Öte yandan, insani diplomasi Türk dış politikasının temel bir önceliği olma özelliğini korumaktadır. 2014 yılı itibariyle insani yardımlar alanında dünyanın en büyük üçüncü donör ülkesi haline gelen Türkiye, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’ne (OCHA) en fazla gönüllü bağış yapan ülkelerin yer aldığı OCHA Donör Destek Grubu’na da üye olarak kabul edilmiştir. Bunlara ilaveten, ülkemiz 2016 yılında tarihte ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya İnsani Zirvesi’ne ev sahipliği yapacaktır.

İstanbul’un BM için bir merkez haline dönüştürülmesi vizyonumuzun hayata geçmesine yönelik gelişmeler çerçevesinde, BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) ve BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi’nin  (UN WOMEN) bölgesel merkezleri de İstanbul’a taşınmıştır. Bu kuruluşları önümüzdeki dönemde diğerlerinin de izleyeceğini ümit ediyoruz.

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün çabalarının dünyamıza barış ve huzur getirmesi dileğiyle, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü’nü samimi duygularımla kutluyorum.”