Basın Açıklaması

14.10.2014

Basın Açıklaması

Cumhurbaşkanlığının 2015 yılı bütçesiyle ilgili olarak bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktır.

Bütçenin 2014’e oranla iki katına çıkarılması söz konusu değildir.

2014’te ek ödeneklerle toplamda 266.500.000 TL olan Cumhurbaşkanlığı bütçesi, 2015 yılı için toplam 397.000.000 TL olarak planlanmıştır.

Bu da, 2015 yılı bütçesindeki artış miktarının bir önceki yıla oranla yüzde 48,97 olduğu anlamına gelmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.