Danıştay Üyeliğine Seçim

27.09.2014

Danıştay Üyeliğine Seçim

Sayın Cumhurbaşkanımız, Danıştay Üyeliğine; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hasan ŞAHİN’i seçmişlerdir.