Basın Açıklaması

28.08.2014

Sayın Cumhurbaşkanımız,  yeni Başbakan atanıncaya kadar Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun Başbakanlığa vekâlet etmesini ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar mevcut Bakanlar Kurulunun görevini sürdürmesini istemişlerdir.