Irak Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani’nin Ülkemizi Ziyaretine İlişkin Basın Açıklaması

20.03.2023

IRAK CUMHURİYETİ BAŞBAKANI MUHAMMED ŞİYA EL SUDANİ’NİN ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Muhammed Şiya El Sudani, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 21- 22 Mart 2023 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

İkili ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, terörle mücadele, Irak’ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.