Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan ve Amerika Birleşik Devletleri’ni Ziyaretlerine İlişkin Basın Açıklaması

14.09.2022

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ŞANHAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 22’NCİ DEVLET BAŞKANLARI ZİRVESİ VESİLESİYLE ÖZBEKİSTAN’A, HİTAMINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 77’NCİ GENEL KURULU’NA KATILMAK ÜZERE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NE GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ ZİYARETLERE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22’nci Devlet Başkanları Zirvesine Özel Konuk olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül 2022 tarihlerinde Semerkant’ı ziyaret edeceklerdir.
Türkiye’nin Şanhay İşbirliği Teşkilatı nezdinde “Diyalog Ortağı” statüsünü elde ettiği 2012 yılından bu yana, ülkemizden Zirve toplantılarına Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım ilk kez gerçekleşecektir.

16 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek Zirve Oturumuna hitap edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vesileye ikili görüşmeler yapmaları da öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ni takiben, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri’ne hareket edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, “İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler için Dönüm Noktası” temasıyla gerçekleştirilecek 77’nci Genel Kurulun ilk günü olan 20 Eylül 2022 tarihinde katılımcılara hitap edecekler ve Genel Sekreter António Guterres’le görüşme gerçekleştireceklerdir. Ayrıca çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili temaslarda bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, 17-22 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirecekleri ziyaret vesilesiyle, ABD’de yerleşik Türk sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Musevi kuruluş temsilcilerini kabul etmeleri ve Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek etkinliğe katılmaları da öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.