Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdulmecid Tebbun'un Ülkemizi Ziyaretine İlişkin Basın Açıklaması

15.05.2022

CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI ABDULMECİD TEBBUN’UN TÜRKİYE-CEZAYİR YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ BİRİNCİ TOPLANTISI VESİLESİYLE ÜLKEMİZE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 15-17 Mayıs 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun’un riyasetlerinde 16 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da icra edilecektir.

İlgili Bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda, köklü tarihi bağlara dayanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir.

İki dost ve kardeş ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60’ıncı yıldönümünde gerçekleşecek ziyaret vesilesiyle ayrıca, mevcut işbirliğini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşma, protokol ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.