Başvuru

Başvuru dilekçeleri elden verilebileceği, posta ve faks yoluyla gönderilebileceği gibi, bilgisayar ortamında da iletilebilir.

Posta ve Faks Yoluyla

Başvuru Adresi : Cumhurbaşkanlığı Sarayı 06550 Beştepe-Ankara
Faks : 0 312 525 58 31

Elektronik Posta İle

Gerçek Kişi Başvuru Formu  |  Tüzel Kişi Başvuru Formu
*Adınız :
*Soyadınız :
*TC Kimlik Numaranız :
Adres :
*E-Posta Adresiniz :
*Hangi Yolla Cevap Almak İstiyorsunuz :
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.
*İstediğiniz Bilgi ve Belgeler :
:
*Güvenlik Kodu : değiştir
(*) Zorunlu Alanlardır