"Anadolu Selçuklu Uygarlığı" ve "Büyük Selçuklu Mirası" Projeleri

 

Sultanların Mirası Videosu

“Tarihten günümüze kalan eserlerin korunması, envanterinin çıkarılması ve tanıtılması yolunda her türlü gayret şükranla anılmaya layıktır” sözleriyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından himaye edilen ‘Anadolu Selçuklu Uygarlığı Projesi’ tamamlandı.

Proje kapsamında, Anadolu Selçuklu döneminden günümüze kadar ulaşan ve dönemin ekonomik, sosyal, kültürel ve mimari özelliklerini yansıtan eserlerin tanıtılması amaçlandı. Selçuklu döneminde kurulan şehirlerdeki (bugün 49 il ve 110 ilçe merkezinde) hanlar, kervansaraylar, hastaneler, medreseler, camiler, kümbet ve türbeler, saray ve köşklerin bugünkü durumları tespit edildi. Bu tespitler ise fotoğraf albümü ve tanıtım filmi olarak yayımlandı.

Anadolu Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümü

Prof. Dr. Haşim Karpuz editörlüğünde Ahmet Kuş, Feyzi Şimşek ve İbrahim Dıvarcı tarafından hazırlanan eser, toplam 1000 sayfalık 2 ciltten oluşmaktadır. Önsözü Cumhurbaşkanı Gül tarafından kaleme alınan eser; Selçuklu döneminden günümüze kalan tüm eserleri kapsaması itibariyle de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan albüm, Selçuklu Belediyesi Kültür Yayınları olarak basıldı.

Sultanların Mirası

Proje kapsamında hazırlanan ‘Sultanların Mirası’ isimli filmde ise Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen ve özellikle şehircilik ve mimari anlayışı yansıtan önemli eserlerin görsel tanıtımını izlemek mümkün.

Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu

Proje kapsamında düzenlenen önemli etkinliklerden birisi de ‘Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu’ oldu. Selçuklu Belediyesi tarafından 7-8 Ekim 2008 tarihlerinde Konya’da düzenlenen sempozyumla Anadolu Selçukluları ile ilgili tüm taraflar bir araya getirildi. Dönemin Selçuklu Belediye Başkanı Prof. Dr. Adem Esen sempozyumun amacını şu sözlerle özetledi: “Selçuklu şehirlerinin bugünkü yöneticileri olarak şehirlerimizin zengin mirasından, ruhundan haberdar olmamız ve şehirlerimizin bu birikimini geleceğe aksettirmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda Selçuklular dönemi şehirlerinin yöneticilerini, bu konuda çalışması olan bilim adamlarını biraraya getirerek şehirlerin dünü, bugünü ve geleceği için ortak kararlar almayı hedefliyoruz.”

Sempozyuma Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi katkı verirken; şehirlerinde Selçuklu eserleri bulunan günümüz belediye başkanları da konuşmalarında kentlerindeki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için

Büyük Selçuklu Mirası Projesi

‘Anadolu Selçuklu Uygarlığı Projesi’nin başarıyla tamamlanmasının ardından, devamı niteliğinde başlatılan (Kasım 2009) ‘Büyük Selçuklu Mirası Projesi’; Anadolu topraklarıyla sınırlı kalmayıp, yurtdışındaki müzelerde bulunan eserleri de kapsayan bir envanter çalışması olacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün himayelerinde başlatılan ve 30 ay sürmesi planlanan projeyi, TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) denetiminde Konya Aydınlar Ocağı Derneği yürütüyor.

Kısa vadede Büyük Selçuklu Devletine ait eserlerin toplu bir envanterini çıkarmak amaçlansa da, uzun vadede Türkiye dışındaki kültürel mirasımız tespiti, dolayısıyla bu eserlere sahip çıkılması amaçlanıyor. Bu sayede gerek restorasyon çalışmalarına gerekse bilimsel çalışmalara ciddi bir zemin hazırlanmış olacak. Proje kapsamında daha önce hiçbir çalışmanın bulunmaması, bu projeye olan ilgiyi de artırdı.

Tespit edilen 12 ülkedeki 400’den fazla Büyük Selçuklu eseri fotoğraflanarak kayıt altına alınacak. Ayrıca bu ülkeler dışında Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, Suriye, İran’daki Selçuklu koleksiyonuna sahip müzelerde bulunan mermer, ahşap, çini, sikke, kilim, halı, yazma eserler ile madeni ve taş eserler fotoğraflanacak ve kısa bilgilerle tanıtılacak. Mimari eserler ayrıca çekimleri yapılarak bir belgesel haline getirilecek. Fotoğraflanan eserlerin 3 ciltlik bir albüm halinde yayımlanması ve tüm çalışmaların 120 dakikalık bir belgesel haline getirilmesi de proje kapsamında.

Projede Mart 2011 itibariyle gelinen aşama:

Türkiye, Suriye, İsrail (Filistin-Doğu Kudüs), Mısır, Azerbaycan, Ermenistan, Yemen, Türkmenistan, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti’nde saha çekimleri bitirilmiş; ayrıca Rusya Federasyonu'nda bulunan Sen Petersburg Harmitage Müzesi ile Moskova Tarih Müzesi’nde çekimler yapılmıştır.

Önümüzdeki altı aylık periyotta ise Özbekistan, İran, Afganistan, Irak’ta saha çekimleri ile İngiltere, Almanya, Fransa ve ABD’de müze çekimleri planlanmaktadır.

II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Bilim ve Düşünce Sempozyumu

Büyük Selçuklu Mirası Projesi kapsamında yürütülen diğer bir etkinlik ise II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Bilim ve Düşünce Sempozyumu.

Selçuklu Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen ve IRCICA, TTK, TKB ve TİKA'nın katkılarıyla gerçekleştirilecek sempozyum, 20-21 Ekim 2011 tarihlerinde Konya'da yapılacak.

Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgiye
http://www.selcuklusempozyumu2011.com
adresinden ulaşabilirsiniz.